Fundusze Unijne

Case study: E-learningowe szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Doświadczenia związane z pandemią otworzyły wiele firm na możliwość pracy zdalnej. Przedsiębiorstwa zaczęły odkrywać zalety takiej formy wykonywania pracy przez pracowników. Niedawno weszły w życie nowe uregulowania dotyczące pracy zdalnej, między innymi zmiany w okresowych szkoleniach bhp pracowników administracyjno-biurowych w obszarze bhp. Na szczęście ustawodawca przewidział trudności w realizacji takich szkoleń u pracowników zdalnych i wprowadził możliwość odbycia szkoleń w formie e-learningowej. Jak przebiegło szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych u naszego klienta?

Kim był klient, który poszukiwał szkolenia bhp dla pracowników biurowych w formie e-learningu?

Klient – firma zajmująca się nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze IT, zatrudniająca ponad 150 pracowników, zgłosił się do nas z zapotrzebowaniem na szybkie zorganizowanie szkoleń okresowych bhp dla pracowników biurowych. Praca w firmie naszego klienta odbywa się głównie w środowisku pracy zdalnej.

Wprowadzone w Kodeksie pracy zmiany sprawiły, że w krótkim czasie musiał on dostosować niezbędną dokumentację i oceny ryzyka, nie zapominając przy tym również o obowiązku okresowych szkoleń w zakresie bhp. Po wprowadzonych zmianach brak szkoleń dla pracowników administracyjnych byłby bowiem poważnym uchybieniem w obowiązkach pracodawcy.

Pracodawcy zależało na możliwości odbycia szkolenia bhp w całości online, w formie zdalnej, tak by pracownicy nie musieli specjalnie w tym celu przyjeżdżać do firmy, z uwagi na to, że część z nich pracuje w sporym oddaleniu od siedziby firmy. Poszukiwał ponadto rozwiązania, które pozwoliłoby mu nie tylko na spełnienie obowiązku okresowego szkolenia pracowników w dziedzinie bhp, również zapoznać pracowników z zasadami bhp w warunkach pracy zdalnej, nowym regulaminem pracy zdalnej i innymi dokumentami, które wchodzą w życie w związku ze zmianami w Kodeksie pracy.

SQDA szkolenie bhp dla pracowników zdalnych
Potrzebujesz szkolenia bhp dla pracowników? Pomożemy Ci wybrać najlepsze.

Cel: szkolenie bhp dla pracowników w wygodnej formie

Biorąc pod uwagę potrzeby i wyzwania naszego klienta, wspólnie uznaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie przeszkolenie pracowników w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu). Pozwoliłoby to zorganizować szkolenie w szybkim czasie. Dodatkowo w szkoleniu mógł się znaleźć dodatkowy moduł, zawierający wchodzącą właśnie w życie w firmie klienta dokumentację dotyczącą pracy zdalnej – regulamin, ocenę ryzyka zawodowego, a także wzory wniosków i pism, które od tej pory miałyby obowiązywać w firmie.

Aby jeszcze bardziej usprawnić proces szkolenia z zasad bhp w pracy biurowej, udostępniliśmy je dla klienta na wygodnej w użyciu platformie e-learningowej. To miało znacznie ułatwić kontrolę odbywania szkoleń przez pracowników i zarządzanie procesem kształcenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – nowoczesne rozwiązania u klienta

Od razu po uzgodnieniu najważniejszych szczegółów dotyczących przeprowadzenia szkolenia okresowego dla stanowisk pracy biurowej w formie e-learningu, rozpoczęliśmy przygotowania do zmodyfikowania kursu w taki sposób, by w 100% odpowiadał on wymaganiom klienta. Dostosowanie szkolenia w takim zakresie, wraz z jego uruchomieniem i instruktażem, w jaki sposób poruszać się po platformie e-learningowej zajęło niewiele czasu. W efekcie już po 5 dniach roboczych mogło się rozpocząć szkolenie okresowe pracowników.

Szkolenie z głosem lektora, oparte o aktualne przepisy bhp, zawierało elementy interaktywne, filmy instruktażowe w zakresie bezpieczeństwa pracowników, ochrony przeciwpożarowej, informacje o tematyce pierwszej pomocy w zakładzie pracy, a także ciekawe i i angażujące gry i quizy. Uzupełnione zostało ponadto o przepisy dotyczące bhp w pracy zdalnej, a także o niezbędną dokumentację klienta.

Okazało się, że platforma e-learningowa była bardzo dobrym pomysłem. Pozwoliła bowiem pracodawcy na sprawdzenie, który z pracowników rozpoczął już szkolenie, a które osoby odbyły szkolenie okresowe i można wygenerować dla nich certyfikat ukończenia szkolenia. Takie rozwiązanie umożliwiło pracodawcy kontrolę nad procesem szkolenia i zwrócenia uwagi pracownikom na kończący się termin, w jakim szkolenia okresowe należy wykonać. Dzięki temu wszyscy pracownicy odbyli we właściwym czasie szkolenie bhp online dla biurowego stanowiska pracy, a pracodawca wypełnił obowiązek nakładany na niego przez prawo w przepisowym terminie.

SQDA szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych online i e-learning
Poszukujesz szkolenia e-learningowego dla pracowników? Zobacz, co możemy Ci zaoferować.

Efekty: kurs bhp online – jak sprawdziło się szkolenie e-learningowe?

Szkolenie okresowe bhp online, w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem. Dało ono pracownikom możliwość zapoznania się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisami w zakresie bhp w pracy zdalnej w sposób ciekawy i angażujący, dzięki nowoczesnym, interaktywnym rozwiązaniom. Dostosowanie zakresu szkolenia do wytycznych klienta i uzupełnienie ich o dokumentację w obszarze pracy zdalnej również pozwoliło pracownikom na poznanie niezbędnej dokumentacji w wygodnej formie, a pracodawcy zyskać pewność, że nowe ustalenia dotrą do każdej osoby.

Platforma e-learningowa, z której korzystał nasz klient, także wpłynęła na efektywność procesu szkolenia. Dzięki niej bowiem podczas szkolenia bhp pracodawca miał możliwość sprawowania bieżącej kontroli nad odbywaniem szkoleń i generowania certyfikatów szkoleniowych online. Zaproponowane przez nas rozwiązania okazały się na tyle interesujące dla klienta, że postanowił on zdecydować się na takie szkolenia także dla innych grup pracowników, między innymi na szkolenie online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Zmiana w Kodeksie pracy i wprowadzenie nowych obowiązków pracowników i pracodawców wymusiła nie tylko sporządzanie nowej dokumentacji, ale również zobowiązała firmy do przeprowadzania szkoleń okresowych bhp pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenie okresowe w formie e-learningowej pozwala na szczęście na szybkie spełnienie tego obowiązku, a jego niewątpliwą zaletą jest również ciekawa, interaktywna forma angażująca uczestnika oraz możliwość skorzystania z platformy e-learningowej. To także doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy chcemy zmodyfikować szkolenie i dopasować je do wymagań danej firmy. Jeżeli zatem potrzebujesz szybkiego przeszkolenia pracowników i poszukujesz szkolenia, które da Ci możliwość dostosowania jego treści, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać formę i zakres szkolenia do potrzeb Twojej firmy.

    Chcesz o coś zapytać?