Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobów – czy jest wymagany?

Od momentu pojawienia się na rynku motoryzacyjnym standardu IATF 16949:2016 organizacje zadają sobie pytanie – czy w związku z „nowym” wymaganiem dotyczącym bezpieczeństwa wyrobów niezbędny jest w organizacji Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobów?

I tak, i nie.

Wymogi prawne

Przy omawianiu kwestii bezpieczeństwa i zgodności wyrobu oraz odpowiedzialności za nie warto być świadomym istnienia wymagań prawnych (kraju produkcji, wysyłki i krajów docelowych). W UE na przykład wymaganiami są np.:

  • DYREKTYWA RADY (85/374/EWG) z dnia 25 lipca 1985 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe, gdzie w artykule 1 czytamy: „Producent jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez wadę w jego produkcie.”
  • DYREKTYWA 2001/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, gdzie w Rozdziale II, artykule 3 czytamy: „Producenci są zobowiązani do wprowadzania na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych.”. Z Dyrektywy tej wynika również obowiązek producenta do przedstawienia wraz z wyrobem instrukcji towarzyszącej produktowi, a państw członkowskich do stworzenia systemu informacji o zagrożeniach wynikających z użytkowania wyrobów konsumpcyjnych.

Zatem dostarczając wyroby na rynek m.in. w UE musimy zapewnić ich zgodność z wymaganiami prawnymi – wyroby te muszą być wyrobami bezpiecznymi i zgodnymi.

Dodatkowe wymagania nakładane na producentów

Idąc dalej, uwzględniając rosnące oczekiwania klientów i coraz krótsze okresy na wprowadzenie nowych wyrobów na rynek, branża motoryzacyjna nakłada na producentów dodatkowe wymagania takie jak:

  • Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym- standard IATF 16949:2016;
  • Wymagania branżowe takie jak podręczniki referencyjne np. VDA 1, VDA 6.1, APQP AIAG, FMEA AIAG&VDA czy też „VDA Integralność wyrobu”;
  • Specyficzne Wymagania Klientów zwane CSR;
  • I inne wymagania klientów uwzględnione w procedurach, umowach jakościowych, załącznikach do umów.

Z powyższych wymagań wynika jednoznacznie, iż przy wprowadzaniu nowego wyrobu na rynek trzeba zapewnić, że jest to wyrób bezpieczny.

Standard IATF 16949:2016 w pkt. 4.4.1.2 Bezpieczeństwo wyrobu wymaga od organizacji posiadania udokumentowanego procesu zarządzania wyrobami i procesami wytwarzania, związanymi z bezpieczeństwem wyrobu. W tym punkcie standard stawia szereg wymagań związanych z bezpieczeństwem wyrobu, w tym: identyfikacji przez organizację wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa wyrobu, określenia odpowiedzialności czy też szkoleń określonych przez organizację lub klienta dla personelu zaangażowanego
w postępowanie z wyrobem związanym z bezpieczeństwem. Sam standard IATF 16949:2016 nie wymaga jednak powoływania funkcji Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu.

Spełniając dalsze wymagania standardu IATF 16949:2016 musimy włączyć do zakresu SZJ specyficzne wymagania naszych klientów (CSR). CSR klientów zrzeszonych w organizacji IATF (BMW Group, Daimler AG, FCA, Ford Motor Company, General Motors, Groupe PSA, Groupe Renault, Volkswagen AG) są dostępne na stronie: https://www.iatfglobaloversight.org/

Tam znajdziemy m.in. specyficzne wymagania grupy VW, BMW czy Daimler’a, z których to wynika już konieczność powołania Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobów. Grupa VW w swoim dokumencie: „Customer-Specific-Requirements (CSR‘s) of Volkswagen Group” ze stycznia 2018 r. – w punkcie 4.4.1.2 wymaga od swoich dostawców powołania Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobów zgodnie z Formel Q i podręcznikiem VDA „Integralność wyrobu”, gdzie wymaganiem jest powołanie tzw: PSCR (Product Safety and Conformity Representative – Przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu).

Analogicznie BMW w swoich specyficznych wymaganiach z września 2017 r. w punkcie 4.4.1.2 wymaga powołania Pełnomocnika PSB („The supplier has to nominate a Product Safety Representative (PSB) in the B2B Portal…”).

Dostarczając zatem do klientów niemieckich: BMW, VW czy Daimler’a musimy w organizacji ustanowić wspomnianą funkcję i spełniać wymagania klienta co do zakresu odpowiedzialności powołanego Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa (i aktualnie również zgodności) wyrobów. Funkcja ta wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy na temat wyrobu, przepisów prawnych, narzędzi jakości i innych.

Należy zawsze i bezwzględnie pamiętać również o tym, że podstawowym obowiązkiem producenta jest dopuszczanie jedynie zgodnych/bezpiecznych wyrobów.

W jaki sposób zapewnić spełnienie tych wymagań? Jaki zakres odpowiedzialności i jakie kompetencje powinien mieć powołany PSCR? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznasz podczas szkolenia Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR).

Autor: Anna Kubieniec
anna.kubieniec@sqda.pl


Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Zanim zgubisz telefon

Zanim zgubisz telefon

Smartfon to bardzo przydatne urządzenie, dzięki któremu zawsze mamy przy sobie wszystkich naszych znajomych, sumę ludzkiej wiedzy czy sporą część naszej pracy służbowej. Używamy go praktycznie cały czas, więc jego

Czytaj więcej »
Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomiczne miejsce pracy

Podczas swojej pracy większość czasu spędzasz przy biurku, przed komputerem? Osiem godzin dziennie, codziennie to dużo czasu. Odpowiednie ustawienie biurka, krzesła i monitora ma wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie w

Czytaj więcej »