Fundusze Unijne

Praca przy monitorze ekranowym – zmiany w przepisach bhp

Choć dotychczas zasady bhp dotyczące tego, jak powinna wyglądać praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i jakie warunki powinien zapewnić pracodawca były w polskim prawie ustalone, w wielu punktach brakowało doprecyzowania lub jasnego określenia wymogów, dzięki którym stanowisko pracy spełniałoby zasady ergonomii pracy. To właśnie uległo zmianie (stan prawny na dzień: 17.11.2023 r.). Co zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oznaczają dla przedsiębiorców? Jak zmieniają się obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii?

Nowe przepisy bhp: praca przy monitorze ekranowym i dodatkowy sprzęt

Rozporządzenie wprowadzające zmiany w standardach pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe weszło w życie 17 listopada. Od tego momentu pracodawcy mają aż pół roku na dostosowanie stanowisk komputerowych do nowych wymagań. Okres ten kończy się dokładnie 16 maja 2024 r.

Co dokładnie ulegnie zmianie i na co zwrócić uwagę w zakresie ergonomii miejsca pracy? Główne zmiany dotyczą dodatkowego sprzętu, okularów korygujących oraz doprecyzowania przepisów mówiących o parametrach pozostałych elementów wyposażenia stanowiska pracy przy monitorze ekranowym. Wszystko po to, by jeszcze lepiej zadbać o zdrowie pracowników i prawidłową postawę przy pracy.

SQDA praca przy monitorze ekranowym - zmiany
Praca przy monitorze ekranowym – najważniejsze zmiany

Organizowanie stanowiska komputerowego – klawiatura i mysz lub podstawka

Główną zmianą jaka nastąpi jest prawo pracownika używającego laptopa przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy do wyposażenia stanowiska pracy w dodatkowy sprzęt. Pracodawca ma więc obowiązek doposażyć stanowisko:

  • w monitor ekranowy oraz klawiaturę i mysz lub
  • podstawkę umożliwiająca zmianę ustawienia monitora laptopa oraz klawiaturę i mysz.

Ma to na celu poprawę ergonomii stanowiska pracy poprzez odpowiednie ustawienie ekranu, tak aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Doprecyzowano także przepisy dotyczące monitorów ekranowych, klawiatury i myszy. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu powinny zostać spełnione następujące wymagania w zakresie jakości obrazu i możliwości regulacji monitora:

a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,

c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,

d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

Ponadto zarówno monitor, jak i inne elementy wyposażenia powinny być ustawione w taki sposób, by nie wymuszać na pracowniku niewygodnych ruchów głowy i szyi. Ważne jest także ustawienie monitora względem źródła światła. Ustawienie to powinno ograniczać olśnienia i odbicia światła. Zgodnie z zasadami ergonomii, monitor powinien być ustawiony bokiem do źródła światła. Klawiatura i mysz powinny stanowić osobne elementy wyposażenia stanowiska pracy przed komputerem, a dodatkowo:

a) konstrukcja klawiatury powinna umożliwić użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie będzie powodować zmęczenia mięśni rąk podczas pracy,

b) ważna jest także powierzchnia klawiatury – powinna być matowa, a znaki na niej kontrastowe i czytelne.

Ergonomia przy stanowiskach komputerowych – krzesło, biurko i podnóżek

Inne zmiany, które również mają na celu poprawę ergonomii stanowiska pracy to zmiany dotyczące innych elementów wyposażenia. Dodatkowe regulacje dotyczą takich kwestii, jak podłokietniki krzesła biurowego, a także podnóżek.

  • Krzesło ergonomiczne – ergonomiczny fotel jako element wyposażenia stanowiska, powinien dawać pracownikowi możliwość regulacji wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, obrotu wokół osi pionowej o 360° oraz regulacji podłokietników.
  • Wymiary stołu – pracownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu oraz do przyjęcia wygodnej pozycji i możliwości jej zmiany podczas pracy.
  • Podnóżek – jeżeli pracownik wyrazi taką potrzebę, stanowisko pracy powinno zostać wyposażone w podnóżek.
SQDA - szkolenie z ergonomii dla pracowników
Zorganizuj e-learningowe szkolenie z ergonomii dla pracowników

Dofinansowanie do okularów korygujących i szkieł kontaktowych

Kolejną kwestią jest refundacja okularów korekcyjnych. Pracodawca dofinansowuje zakup okularów korekcyjnych, jeśli wskazują na to badania okulistyczne wykonane w ramach badań medycyny pracy. Taka refundacja obejmuje pracowników przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz wykonujących pracę co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy, czyli 4 godziny. Przed zmianą przepisów często niejasnym tematem była refundacja dla pracowników stosujących szkła kontaktowe. Zmiany w rozporządzeniu regulują tę kwestię dodając zapis o tym, że pracodawca powinien „zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe”. Informację o wysokości dofinansowania oraz częstotliwości jego wypłacania określa pracodawca w zakładowych przepisach pracy.

Na przystosowanie się do zmian w prawie, pracodawcy mają czas do 16 maja 2024 r. Daje to dużo czasu na zaplanowanie i wdrożenie niezbędnych zmian. O nowych wymaganiach bhp pracy przy komputerze warto jednak pomyśleć wcześniej, szczególnie, jeżeli firma jest duża pozwoli to pracodawcy na odpowiednie wyposażenie wszystkich stanowisk pracy. Stopniowe wdrażanie zmian ułatwi również rozplanowanie środków finansowych na ten cel. Warto także zaznaczyć, że jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika po 17 listopada 2023 r., to jego stanowisko pracy musi być dostosowane do nowych przepisów.

W kwestii dopilnowania, czy stanowiska pracy przy komputerze spełniają wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy warto zasięgnąć porady doświadczonego specjalisty ds. ergonomii.

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma będzie odpowiednio przygotowana na zmiany? Skontaktuj się z nami. Nasz specjalista doradzi Ci, w jaki sposób przygotować stanowiska pracy, jak dobrać odpowiednie wyposażenie i pomoże Ci ocenić Twoją zgodność prawną w obszarze nowych przepisów bhp. Może również dokonać audytu ergonomicznego stosując metodę ROSA przy ocenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach wyposażonych w komputery.

    Chcesz o coś zapytać?