Fundusze Unijne

Zatrudniasz obcokrajowców? Potrzebne będzie szkolenie bhp w języku ukraińskim

Spośród wszystkich obcokrajowców zatrudnianych na terenie naszego kraju, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Szkolenie bhp w języku ukraińskim jest więc teraz poszukiwane przez wiele firm. Jeżeli zatrudniasz obywateli Ukrainy, potrzebują go także Twoi pracownicy.

Szkolenie bhp dla pracownika zza granicy — obowiązkowe czy nie?

Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w firmie, polskie prawo jasno określa obowiązki pracodawcy. Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Zapewnia on m.in. przestrzeganie przepisów bhp w pracy oraz reaguje na potrzeby w zakresie zapewnienia w firmie bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi wobec tego zadbać o to, by każdy z nowo przyjętych pracowników był przeszkolony w zakresie bhp.

Powyższy obowiązek pracodawcy mamy także w art. 237, w którym przeczytamy, że pracodawcy „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Czy są od tej reguły jakieś wyjątki? Jako pracodawcy nie musimy zapewnić pracownikowi szkolenie bhp, jeżeli podjął on u nas pracę na takim samym stanowisku, jakie zajmował u nas bezpośrednio przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę.

Przyjmując zatem do pracy obcokrajowców, np. obywateli Ukrainy, zgodnie z polskim prawem mamy obowiązek zapewnienia im wstępnego przeszkolenia z zakresu bhp. Czy jednak szkolenie wstępne bhp musi być przeprowadzone po ukraińsku?

SQDA szkolenie bhp w języku ukraińskim
Zorganizuj szkolenia bhp dla swoich pracowników zgodnie z wymogami prawnymi i w wygodnej formule

Szkolenie wstępne bhp — czy musi być w języku ukraińskim?

Coraz częściej pojawia się pytanie o to, czy szkolenie bhp musi odbywać się w języku ojczystym naszego pracownika. Co na ten temat mówi polskie prawo i czy w ogóle nakłada na pracodawcę obowiązki w tym zakresie?

W polskim prawie nie ma bezpośredniego zapisu, który nakazywałby przeprowadzanie szkolenia bhp, wstępnego bądź okresowego dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim. Jeżeli jednak mamy wypełniać opisane wyżej obowiązki wynikające z Kodeksu pracy i dbać o przestrzeganie przepisów bhp w firmie, szkolenie musi być dla pracownika zrozumiałe. W przypadku, gdy nie posługuje się on językiem polskim na tyle dobrze, by zrozumieć treść szkolenia, powinniśmy zapewnić mu szkolenie bhp po ukraińsku.

Ponadto należy pamiętać, że aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, powinniśmy się zatroszczyć także o instrukcje bhp w języku ukraińskim.

Gdzie znaleźć szkolenie bhp w języku ukraińskim?

Obecnie bez trudu znajdziemy szkolenia bhp dla pracowników biurowych, fizycznych, jak również podstawowe instruktaże. Ważne jednak, by wybrać szkolenie, które przygotuje pracownika na jak największą ilość zagrożeń, z jakimi może spotkać się w pracy i w dodatku zrobi to w języku dla niego zrozumiałym. Wiedząc o tym, przygotowaliśmy wstępne szkolenie bhp po ukraińsku, które w przystępny sposób przybliży nowemu pracownikowi zagadnienia związane z:

  • przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wypadkami przy pracy,
  • zagrożeniami występującymi w pracy,
  • ochroną przeciwpożarową w firmie,
  • pierwszą pomocą w nagłych wypadkach.

Po ukończeniu szkolenia, podwładny jest przygotowany do pracy pod względem znajomości zasad bhp. Ma większą świadomość na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymuje też kartę szkolenia wstępnego bhp w języku ukraińskim.

Zatrudniasz u siebie obywateli Ukrainy i chcesz zorganizować dla nich podstawowe szkolenie bhp? Skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci, jak wygląda nasz kurs i podpowiemy, co możesz zrobić dla swoich pracowników, by zwiększyć ich bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Stan prawny na dzień 13.04.2022

    Chcesz o coś zapytać?