unia_31

Zatrudniasz obcokrajowców? Potrzebne będzie szkolenie bhp w języku ukraińskim

Spośród wszystkich obcokrajowców zatrudnianych na terenie naszego kraju, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Szkolenie bhp w języku ukraińskim jest więc teraz poszukiwane przez wiele firm. Jeżeli zatrudniasz obywateli Ukrainy, potrzebują go także Twoi pracownicy.

Szkolenie bhp dla pracownika zza granicy — obowiązkowe czy nie?

Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w firmie, polskie prawo jasno określa obowiązki pracodawcy. Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Zapewnia on m.in. przestrzeganie przepisów bhp w pracy oraz reaguje na potrzeby w zakresie zapewnienia w firmie bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi wobec tego zadbać o to, by każdy z nowo przyjętych pracowników był przeszkolony w zakresie bhp.

Powyższy obowiązek pracodawcy mamy także w art. 237, w którym przeczytamy, że pracodawcy „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Czy są od tej reguły jakieś wyjątki? Jako pracodawcy nie musimy zapewnić pracownikowi szkolenie bhp, jeżeli podjął on u nas pracę na takim samym stanowisku, jakie zajmował u nas bezpośrednio przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę.

Przyjmując zatem do pracy obcokrajowców, np. obywateli Ukrainy, zgodnie z polskim prawem mamy obowiązek zapewnienia im wstępnego przeszkolenia z zakresu bhp. Czy jednak szkolenie wstępne bhp musi być przeprowadzone po ukraińsku?

SQDA szkolenie bhp w języku ukraińskim
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, dopuszczono możliwość przeprowadzania szkoleń bhp – instruktażu ogólnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Szkolenie wstępne bhp — czy musi być w języku ukraińskim?

Coraz częściej pojawia się pytanie o to, czy szkolenie bhp musi odbywać się w języku ojczystym naszego pracownika. Co na ten temat mówi polskie prawo i czy w ogóle nakłada na pracodawcę obowiązki w tym zakresie?

W polskim prawie nie ma bezpośredniego zapisu, który nakazywałby przeprowadzanie szkolenia bhp, wstępnego bądź okresowego dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim. Jeżeli jednak mamy wypełniać opisane wyżej obowiązki wynikające z Kodeksu pracy i dbać o przestrzeganie przepisów bhp w firmie, szkolenie musi być dla pracownika zrozumiałe. W przypadku, gdy nie posługuje się on językiem polskim na tyle dobrze, by zrozumieć treść szkolenia, powinniśmy zapewnić mu szkolenie bhp po ukraińsku.

Ponadto należy pamiętać, że aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, powinniśmy się zatroszczyć także o instrukcje bhp w języku ukraińskim.

Gdzie znaleźć szkolenie bhp w języku ukraińskim?

Obecnie bez trudu znajdziemy szkolenia bhp dla pracowników biurowych, fizycznych, jak również podstawowe instruktaże. Ważne jednak, by wybrać szkolenie, które przygotuje pracownika na jak największą ilość zagrożeń, z jakimi może spotkać się w pracy i w dodatku zrobi to w języku dla niego zrozumiałym. Wiedząc o tym, przygotowaliśmy wstępne szkolenie bhp po ukraińsku, które w przystępny sposób przybliży nowemu pracownikowi zagadnienia związane z:

  • przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wypadkami przy pracy,
  • zagrożeniami występującymi w pracy,
  • ochroną przeciwpożarową w firmie,
  • pierwszą pomocą w nagłych wypadkach.

Po ukończeniu szkolenia, podwładny jest przygotowany do pracy pod względem znajomości zasad bhp. Ma większą świadomość na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymuje też kartę szkolenia wstępnego bhp w języku ukraińskim.

Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, czy szkolenie bhp musi być przeprowadzane w formie stacjonarnej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r., dopuszczono możliwość przeprowadzania szkoleń bhp – instruktażu ogólnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W taki sposób nie należy jedynie przeprowadzać instruktażu stanowiskowego.

W formie e-learningu mogą być prowadzone szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz kadry zarządzającej. Niestety nie jest to rozwiązanie dla pracowników robotniczych.

Zatrudniasz u siebie obywateli Ukrainy i chcesz zorganizować dla nich podstawowe szkolenie bhp? Skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci, jak wygląda nasz kurs i podpowiemy, co możesz zrobić dla swoich pracowników, by zwiększyć ich bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

W dniu 5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Odpowiedzialność za naszą planetę spoczywa nie tylko na każdym z nas, ale również na firmach i przedsiębiorstwach w których pracujemy, i

Czytaj więcej »
Zanim zgubisz telefon

Zanim zgubisz telefon

Smartfon to bardzo przydatne urządzenie, dzięki któremu zawsze mamy przy sobie wszystkich naszych znajomych, sumę ludzkiej wiedzy czy sporą część naszej pracy służbowej. Używamy go praktycznie cały czas, więc jego

Czytaj więcej »