Fundusze Unijne

Szkolenie z obliczania śladu węglowego – dlaczego warto podnosić kompetencje pracowników? 

Coraz większa konkurencja na rynku sprawia, że firmy muszą nieustannie się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się warunków. Jednym z nich jest np. zwiększona świadomość społeczna na temat zmian klimatu i zwracanie uwagi na kwestie zrównoważonego rozwoju. Sposobem na zwiększoną konkurencyjność firmy jest m.in. podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie śladu węglowego.  

W obliczu zmian w prawie unijnym tj. dyrektywa CSRD czy taksonomia UE, obliczanie śladu węglowego staje się coraz ważniejszym aspektem działalności firm. Dlatego tak ważne jest, aby podnosić kompetencje pracowników w tym zakresie. Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie z obliczania śladu węglowego dla firmy? 

Obliczanie śladu węglowego – zainwestuj w zielone kompetencje w Twojej organizacji 

Ślad węglowy to wskaźnik, który określa całkowitą ilość gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku działalności danej organizacji lub produktu/usługi. W związku ze zmianami klimatycznymi, Unia Europejska podjęła decyzję nakładającą na firmy obowiązki takie, jak kalkulacja śladu węglowego i raportowanie informacji o nim. Celem jest ograniczenie emisji i ochrona środowiska naturalnego. Z każdym rokiem zwiększać się będzie liczba firm objętych obowiązkiem obliczania śladu węglowego i jego raportowania. To powód, dla którego w ostatnim czasie szkolenia ze śladu węglowego cieszą się coraz większą popularnością. Poszukiwane są również firmy zewnętrzne, które oferują wsparcie specjalisty od obliczania śladu węglowego i konsultacje w obszarze zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. 

Kompetencje zrównoważonego rozwoju w firmie 

Firmy, które chcą być konkurencyjne i rozwijać się w przyszłości, powinny budować zielone kompetencje wśród własnych pracowników. Wiedza na temat obliczania śladu węglowego i jego redukcji pozwoli firmom lepiej zarządzać emisjami, co przyniesie dodatkowe korzyści, takie jak wzrost świadomości pracowników, inicjatywy oddolne i nowe pomysły na obniżenie śladu węglowego. 

Zielone kompetencje będą dla firm głównym motorem napędowym, ponieważ pozwolą im lepiej zrozumieć zmiany klimatyczne i ich wpływ na działalność gospodarczą. Dzięki temu będą mogły podejmować bardziej świadome decyzje, które będą korzystne dla środowiska i dla ich biznesu. 

SQDA obliczanie śladu węglowego szkolenie

Obliczenie śladu węglowego i ograniczenie emisji – dlaczego warto inwestować w szkolenia swoich pracowników? 

Szkolenia na temat tego, jak obliczyć oraz następnie redukować ślad węglowy pozwalają pracownikom poszerzyć świadomość w tym obszarze. Dzięki temu mogą oni podjąć działania w zakresie zmniejszenia śladu węglowego swojej organizacji. Przedstawiamy kilka powodów, dla których warto inwestować w podnoszenie kompetencji własnych pracowników w zakresie emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego

  • bardziej świadome decyzje dotyczące redukcji emisji – przeszkolenie pracowników pomoże firmom nie tylko właściwie obliczyć ślad węglowy organizacji, produktu lub usługi, ale także lepiej zrozumieć swój ślad węglowy i podjąć kroki w celu jego redukcji.  
  • większe zaangażowanie pracowników – wiedza i zrozumienie na temat tego, jak poszczególne działania pracowników wpływają na środowisko, pozwoli im świadomie podejmować inicjatywy na rzecz jego ochrony. Podnoszenie świadomości w tym zakresie u swoich pracowników jest kluczowe dla budowania odpowiedzialnego, bardziej zrównoważonego środowiska pracy. 
  • spełnienie wymagań regulacyjnych oraz wzrastająca świadomość na temat zrównoważonego rozwoju i konieczności zredukowania emisji gazów cieplarnianych – rządy na całym świecie wprowadzają nowe przepisy, które mają na celu obniżenie śladu węglowego. Firmy, które są tego świadome, inwestują w podnoszenie kompetencji w zakresie procesu obliczania śladu i jego redukcji. To z kolei sprawia, że będą na te zmiany lepiej przygotowane. 

Szkolenie z obliczania śladu węglowego – korzyści dla przedsiębiorcy 

Jakie jeszcze korzyści dla organizacji przynosi inwestycja w szkolenia? Warto tu wspomnieć przede wszystkim o korzyściach w zakresie zrównoważonego rozwoju – środowiskowych i społecznych, a także biznesowych takich jak: 

  • Poprawa wyników finansowych – szkolenia z obliczania śladu węglowego mogą pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii i emisji, co przekłada się na zwiększenie zysków. 
  • Zwiększenie konkurencyjności – firmy, które raportują swoje dane o śladzie węglowym, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i wiarygodne, co może przekładać się na ich przewagę konkurencyjną. 
  • Pozytywny wizerunek firmy – szkolenia pozwalające efektywniej obniżyć ślad węglowy organizacji, przyczyniają się do budowania lepszego wizerunku firmy wśród interesariuszy – kontrahentów i klientów. Firmy zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są postrzegane jako odpowiedzialne i wiarygodne. Tym samym przyciągają do siebie nie tylko inwestorów i klientów, ale także nowych pracowników. 
  • Zmniejszenie wpływu na środowisko – szkolenia mogą być pomocne w zmniejszeniu negatywnego wpływu firm na środowisko. Zmniejszenie śladu węglowego i lepsze zarządzanie energią pozwala chronić klimat i środowisko naturalne. 

Warsztaty obliczania śladu węglowego – jak wybrać odpowiednie szkolenie? 

Wybierając szkolenie dla pracowników warto wiedzieć, na jakie kwestie w szczególności zwrócić uwagę. Pierwszą z nich zdecydowanie są potrzeby firmy. Należy wziąć pod uwagę szczególnie branżę, w której działa firma oraz to, jakiego zakresu szkolenia z obliczania śladu węglowego będzie potrzebowała. Na rynku szkoleniowym jest na tyle dużo szkoleń dotyczących liczenia śladu węglowego, by móc dopasować ofertę szkolenia dostosowaną do potrzeb danej organizacji. 

Ważnym czynnikiem wyboru jest także cel szkolenia, czyli jakie umiejętności pozyska uczestnik. To pozwala ocenić efektywność danego kursu. W wyborze istotnym elementem jest również metodyka szkolenia. Dobrze jest sprawdzić, czy szkolenie jest prowadzone w sposób efektywny i angażujący uczestników. Wybrać należy również formę szkolenia. Dostępne są bowiem zarówno szkolenia stacjonarne, jak i online. 

Szkolenie uczące, jak oblicza się ślad węglowy – zwróć uwagę na to, kto je prowadzi 

Wybór osoby prowadzącej szkolenie z obliczania śladu węglowego jest jedną z najistotniejszych kwestii. Od kompetencji prowadzącego zależy, jak uczestnicy będą przygotowani do procesu obliczania śladu węglowego w swojej organizacji. Szkolenie prowadzone przez doświadczonego i kompetentnego trenera pozwoli uczestnikom zdobyć rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności. To przełoży się na skuteczne działanie na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w firmach. 

Wiedząc o tym, prowadzenie szkolenia z obliczania śladu węglowego w SQD Alliance powierzyliśmy trenerowi, który jest ekspertem z 15-letnim doświadczeniem w analizach LCA i śladu węglowego (naukowo-badawczym, dydaktycznym, szkoleniowym oraz biznesowym). 

Wśród społeczeństwa wzrasta świadomość na temat zmian klimatu oraz ich konsekwencji. Z tego powodu klienci oraz inwestorzy coraz częściej wybierają firmy poważnie podchodzące do tych aspektów, identyfikujące się z tymi wartościami i działające w sposób zrównoważony. Szkolenia mogą pomóc firmom w zrozumieniu oraz dostosowaniu się do nowych oczekiwań. Firmy inwestujące w podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie śladu węglowego mogą osiągnąć mnóstwo korzyści. Takie działanie niesie ze sobą pozytywny efekt dla całej organizacji. Jest także pomocne dla firm zobowiązanych do raportowania ESG

Szukasz sposobów na podniesienie kompetencji pracowników i rozwiązań, które pomogą Ci lepiej zarządzać śladem węglowym firmy? Potrzebujesz pomocy w obszarze obliczania śladu węglowego produktu, usługi lub organizacji? Skontaktuj się z nami. Nasz specjalista przedstawi Ci możliwe formy wsparcia organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz szkoleń dla pracowników. 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn