Fundusze Unijne

VDA 2 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktu. Wydanie 6 kwiecień 2020 roku

Na początku drugiego kwartału bieżącego roku zostało opublikowane nowe wydanie tomu VDA 2 definiującego wytyczne dotyczące zatwierdzenia procesu produkcyjnego i produktu. Szósta edycja podręcznika zmienia i rozszerza PPA (ang. Production process and product approval) w celu dostosowania zakresu, treści i harmonogramu procedury do aktualnego stanu techniki.

Często można spotkać się z podejściem producentów, którzy uważają że za zatwierdzenie produktu i procesu odpowiada Klient. Nic bardziej mylnego! To producent jest odpowiedzialny za zatwierdzenie swojego produktu, pochodzącego z adekwatnego procesu produkcyjnego, a Klient na podstawie przedkładanej dokumentacji z zatwierdzenia producenta dopuszcza go do dostaw w produkcji seryjnej. Znamiennym wydaje się tutaj również przywołanie wymagań prawnych, które obowiązują każdego producenta, a mianowicie ustaw dotyczących Bezpieczeństwa Wyrobu. Z wymagań prawnych wynika, że każdy producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu musi dokonać odpowiedniego zatwierdzenia / zwolnienia / dopuszczenia. W branży motoryzacyjnej tym właśnie zatwierdzeniem jest PPA lub PPAP. Z tego też względu pamiętajmy, że podręcznik VDA 2 w momencie jego opublikowania staje się dla producentów branży motoryzacyjnej stanem techniki (ang. state of art) mającym zastosowanie w łańcuchach dostaw dla projektów realizowanych z OEM’ami rynku niemieckiego. Wymienić tu można jako przykład: punkt 0.1 z wymagań Grupy VW (FormelQ Konkret)  gdzie ustanowiono, że oprócz wymagań klienta obowiązują dostawcę podręczniki referencyjne VDA  w najnowszym wydaniu. Nie można również zapomnieć, że w przypadku roszczeń dochodzonych przed sądem, podręcznik referencyjny może być potraktowany jako wymaganie quasi-prawne.

Powyższe zapewne było przyczyną tego, że w aktualnym wydaniu podręcznika wyeliminowano poziomy przedłożenia uwzględniając indywidualne oczekiwania klientów, różnorodność produktów i liczbę możliwych dokumentów / dowodów. Zwiększono nacisk na odpowiedzialność wykonawczą organizacji (czyli producenta) za przygotowanie stosownych dokumentów stanowiących dowody dopełnienia obowiązków należytej staranności, jeśli chodzi min. o zgodność i bezpieczeństwo wyrobów. Wybrane zostało dziesięć elementów które jako minimum są przedkładane do Klienta, natomiast pozostała zawartość przedłożenia jest indywidualnie uzgadniana. Do tej pory producenci realizowali i dokumentowali mające zastosowanie elementy spośród 23 punktów (22 zdefiniowane i ostatni otwarty jako: „others”). Teraz zostało zdefiniowane 49 punktów podzielonych na 6 działów. Zostały dodane elementy, które były wymieniane w innych podręcznikach VDA, jako te które powinny stanowić element zatwierdzenia wyrobu i procesu, a nie były uwzględnione w poprzednim wydaniu VDA 2. Przywołać tu można takie podpunkty jak chociażby: 5.7 dokumentacja uzgodnienia odnośnie analizy zwrotów z fazy użytkowania, 5.8 dokumentacja uzgodnienia odnośnie rekwalifikacji. Wyodrębniony został również cały punkt 6, składający się z 11 podpunktów, a tyczący się oprogramowania. Dodatkowo, oprócz dotychczasowych punktów powiązanych np. z ESD, pojawiły się w aktualnym wydaniu wymagania odnośnie EMC, czystości technicznej, czy bezpieczeństwa wysokich napięć. Na pierwszy rzut oka mocno widać rozszerzony zakres wymagań koniecznych do udowodnienia i udokumentowania. Jednak mimo to, samoocena organizacji w zakresie produktu i procesu produkcyjnego zmniejsza liczbę dokumentów, które należy przedłożyć.

Zapraszam serdecznie do obserwowania strony internetowej Team Prevent, ponieważ w najbliższym czasie pojawi się szkolenie na licencji VDA dotyczące zmienionego podejścia do zatwierdzania procesu produkcyjnego i wyrobu, a na stronie Wydawnictwa Team Prevent pojawi się oficjalne polskie tłumaczenie nowego wydania tomu VDA 2.

Autor: Konrad Kubieniec
Trener/Konsultant

    Chcesz o coś zapytać?