Fundusze Unijne

Jak zachować się podczas pożaru?

Wiedza o tym, jak zapobiegać powstawaniu pożaru, jakich zasad przestrzegać jest bardzo ważna. Nacisk na prewencję powinien być równie duży, jeżeli nie większy od zasad reagowania w przypadku pożaru. Jednak jeśli już do niego dojdzie czy wiesz, jak postępować, gdy pożar ma miejsce w Twoim miejscu pracy? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka najważniejszych zasad dotyczących tego, jak zachować się podczas pożaru, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób w swoim otoczeniu.

Zachowanie w czasie pożaru – jakie są Twoje obowiązki?

Oprócz zapobiegania zagrożeniu pożarem masz także, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, obowiązek reagowania na zagrożenie. Ponadto, jeżeli jesteś pracodawcą, zgodnie z art. 2091 § 1 Kodeksu pracy, jesteś obowiązany:

„1) zapewnić środki niezbędne do (….)  zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

2) wyznaczyć pracowników do:

b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”.

Zgodnie z § 2 tego artykułu, „działania o których mowa w § 1 powinny być dostosowane do zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń”.

Dalej, w §3 można przeczytać, że „liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń”.

W chwili wystąpienia pożaru jednakże każdy z nas powinien znać zasady zachowania się w obliczu zagrożenia. Odpowiedzialne zachowanie się podczas pożaru może bowiem uratować życie Tobie i innym.

Czy znasz wszystkie swoje obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową? Przeczytaj nasz artykuł pt. „Ochrona przeciwpożarowa – czy znasz swoje obowiązki?” i dowiedz się więcej.

Gaszenie pożaru, gdy jest to bezpieczne dla Ciebie

Jak gasić pożar, by nie narażać się na niebezpieczeństwo? Pożar, który nie zdążył się jeszcze bardzo rozprzestrzenić, możesz próbować gasić z pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. W taki sprzęt musi być wyposażony każdy budynek, a zapewnienie go jest obowiązkiem właściciela obiektu. Każda gaśnica ma oznaczenie informujące o tym, jaki typ pożarów można z jej pomocą gasić.

Przy gaszeniu pożaru warto jednakże pamiętać o tym, by przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo. Nie narażaj się i nie gaś ognia za wszelką cenę. Jeżeli pożar jest zbyt duży lub w pobliżu znajdują się materiały wybuchowe bądź łatwopalne, należy jak najszybciej się ewakuować. To one bowiem powodują szczególne zagrożenie podczas pożaru.

SQDA Ochrona przeciwpożarowa w firmie - ćwiczenia dla pracowników
Warto przeprowadzić ćwiczenia z gaszenia pożarów w miejscu pracy

Ostrzeżenie osób, które znajdują się w pobliżu

Podczas pożaru należy zaalarmować wszystkie osoby, które znajdują się w pobliżu zagrożenia i mogą być narażone na jego skutki. W ten sposób możesz ocalić zdrowie i życie współpracowników lub osób, które zamieszkują w tym samym budynku. Postaraj się poinformować wszystkich, nie wahaj się przed użyciem alarmu przeciwpożarowego. Pożar może się rozprzestrzeniać bardzo szybko, ważne jest więc, by ewakuować jak najwięcej osób z miejsca zagrożenia w chwili, gdy jest to możliwe.

Niezwłoczne zawiadomienie odpowiednich służb jest bardzo ważne

Oprócz powiadomienia o zagrożeniu osób, które mogą być narażone na skutki pożaru, musisz zawiadomić odpowiednie służby. Podczas pożaru nie należy zwlekać z poinformowaniem straży pożarnej. Jak prawidłowo zgłosić zagrożenie straży pożarnej? Podczas zgłoszenia powinieneś podać takie dane, jak:

  • miejsce zdarzenia (adres oraz opis miejsc charakterystycznych, które znajdują się w pobliżu) – im dokładniej podasz miejsce, tym szybciej znajdą je wezwane służby,
  • rodzaj zdarzenia — powiedz, co się pali, gdzie, na którym piętrze,
  • liczba osób poszkodowanych — jeżeli ktoś ucierpiał wskutek pożaru, koniecznie powiadom o tym straż. Dzięki temu poszkodowane osoby szybciej otrzymają niezbędną pomoc,
  • inne ważne informacje o zdarzeniu.

Pamiętaj, by nigdy nie rozłączać się jako pierwszy podczas rozmowy z dyspozytorem!

Jak zachować się podczas pożaru? Ewakuacja ze strefy zagrożenia

Dostrzegłeś pożar? Pora rozpocząć ewakuację ze strefy zagrożenia oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Należy przy tym pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Ewakuuj się klatkami schodowymi

Podczas pożaru budynku należy ewakuować się wyłącznie klatkami schodowymi. Poruszaj się zgodnie z oznaczeniem drogi ewakuacyjnej. Bezwzględnie unikaj za to wind. Jeżeli w wyniku pożaru dojdzie do uszkodzenia instalacji bądź zasilanie zostanie wyłączone, nie dasz rady się z niej wydostać samodzielnie. Najlepiej byłoby sprowadzić windę na sam dół budynku i, po upewnieniu się, że jest ona pusta, wyłączyć ją.

Co zrobić w sytuacji, gdy dojdzie do zatrzaśnięcia się w windzie podczas pożaru? W takiej sytuacji nie wolno na siłę próbować się wydostać. Dużo lepszym rozwiązaniem jest włączenie alarmu, poinformowanie o zaistniałej sytuacji straży pożarnej oraz cierpliwe oczekiwanie na przybycie służb.

Zadymiona droga ewakuacyjna — co robić?

Podczas pożaru najbardziej niebezpieczne są sytuacje, podczas których dochodzi do dużego zadymienia dróg ewakuacji. Utrudnia to opuszczenie budynku. Należy wtedy poruszać się w stronę wyjścia z budynku w pozycji pochylonej jak najbliżej podłogi oraz wzdłuż ścian. W ten sposób nie stracisz orientacji co do kierunku ruchu i bezpiecznie opuścisz miejsce zagrożenia.

Ewakuacja podczas pożaru — jak postępować na miejscu zbiórki?

Po wyjściu z budynku kieruj się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Na miejscu zbiórki trzeba sprawdzić, czy wszystkie osoby, które w chwili zagrożenia przebywały w budynku, bezpiecznie dotarły na wyznaczone miejsce. Zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej, takie miejsce zbiórki powinno być ustalone i znane każdemu z pracowników.

Jeżeli stan osobowy się nie zgadza i podejrzewasz, że ktoś mógł pozostać w zagrożonej strefie, natychmiast zgłoś ten fakt jednostkom ratowniczym.

Czynności zabronione podczas ewakuacji

W czasie przeprowadzania ewakuacji z miejsca zagrożenia zabronione jest:

  • dokonywanie czynności, które mogłyby wywołać panikę,
  • przechodzenie w kierunku przeciwnym do wyznaczonej drogi ewakuacji,
  • tamowanie ruchu w jakikolwiek sposób, zatrzymywanie się.
Jak zachować się podczas pożaru? Bezpłatny plakat SQDA
Pobierz plakat informujący o tym, jak postępować w przypadku pożaru

Ograniczanie dopływu tlenu do miejsca pożaru

W postępowaniu podczas pożaru istotna jest jeszcze jedna kwestia — bez wyraźnej przyczyny nie wolno otwierać drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem. Dopływ tlenu jedynie podsyci ogień, przez co pożar nadmiernie się rozprzestrzeni i nabierze na sile.

Odłączenie prądu i gazu ze strefy objętej pożarem

Przy zastanawianiu się nad tym, jak zachowywać się w czasie pożaru, większość z nas pomyśli o ewakuacji, użyciu gaśnicy lub poinformowaniu odpowiednich służb. Mało kto natomiast wskaże jako konieczne wyłączenie dopływu prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem. Jeżeli możesz, zamknij też główny zawór gazu, a także wyłącz instalacje grzewcze, wentylacyjne oraz transportowe.

To kilka, wydawałoby się prostych zasad, a jednak o wielu z nich zapominamy w sytuacji zagrożenia. Dlatego dbając o ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy, trzeba pamiętać o regularnych szkoleniach dla pracowników, podczas których zyskają oni niezbędną wiedzę na temat tego, jak zachowywać się w czasie pożaru. Praktyczne szkolenie zawiera informacje o właściwym przebiegu ewakuacji, o tym jak gasić pożar oraz czego nie należy robić podczas pożaru.

Potrzebujesz szkoleń lub warsztatów z zakresu ochrony ppoż. dla swoich pracowników? Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy zaproponować Twojej firmie.

    Chcesz o coś zapytać?