Fundusze Unijne

Case study: Promocja zdrowia i badania profilaktyczne dla pracowników

Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego i organizacja prozdrowotnych eventów w firmie, tym bardziej, jeżeli połączymy takie działania z badaniami profilaktycznymi dla pracowników, to zawsze dobry pomysł. Pracownicy nie tylko zyskują wiedzę na temat zdrowia, ale również mają szansę zadbać o siebie, poddając się badaniom profilaktycznym i nie musząc nawet w tym celu opuszczać budynku firmy. Jaki skutek przyniosła taka kompleksowa edukacja zdrowotna w firmie naszego Klienta?

Kim był nasz Klient i dlaczego zdecydował się na dni zdrowia w firmie?

Klient — firma z branży budowlanej, będąca częścią dużej, międzynarodowej korporacji zatrudniająca blisko 1000 osób, zwrócił się do nas z prośbą o zorganizowanie działań dotyczących promocji zdrowia w firmie. Miały się one przy tym opierać nie tylko na edukowaniu pracowników, ale również badaniach profilaktycznych. Przy planowaniu badań należało wziąć pod uwagę najczęstsze zagrożenia występujące u mężczyzn w okolicy 40 roku życia, ponieważ przeważnie takie osoby były zatrudnione w firmie Klienta.

Działania prowadzone miały być dla zespołów o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, rozproszonych w blisko 30 lokalizacjach w Polsce. Należało więc odpowiednio skoordynować dni zdrowia i przeprowadzanie badań. Dlatego też możliwość zorganizowania takiej akcji w wielu miejscach w Polsce była jednym z kryteriów wyboru Klienta co do firmy, która miała poprowadzić event.

Skąd u naszego Klienta zainteresowanie takim eventem zdrowotnym? Firma Klienta bardzo dba o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów, jest to dla niej priorytetem. Posiada także tytuł Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Nasz cel — promocja zdrowia w firmie

Naszym głównym celem w firmie Klienta była promocja zdrowia wśród pracowników. Chcieliśmy także powiązać działania z zakresu zarządzania zdrowiem z imprezami integracyjnymi, by przy okazji popracować nad lepszą komunikacją w zakładzie pracy. Zaplanowaliśmy działania mające zwiększyć świadomość zdrowotną pracowników oraz dać im możliwość skorzystania z badań profilaktycznych w siedzibie firmy, co nie wymagałoby od nich brania dnia wolnego od pracy i dojazdu do placówki medycznej.

Wyzwaniem było nie tylko przeprowadzenie eventu zdrowotnego dla tak dużej liczby pracowników, ale również prowadzenie takich działań w lokalizacjach na terenie całego kraju. Wymagało to doskonałej koordynacji oraz sporządzenia szczegółowych planów i zaangażowania większej liczby specjalistów.

Dni zdrowia i profilaktyki w firmie — jak wyglądały nasze działania?

Po zapoznaniu się ze strukturą zespołu Klienta i najczęstszymi zagrożeniami dla zdrowia pracowników przystąpiliśmy do opracowania koncepcji dnia zdrowia, który miał wpisywać się w program integracji firmowej, uwzględniając przy tym aspekt ochrony danych osobowych. Ustaliliśmy wspólnie z Klientem zakres i harmonogram eventu i tematy poruszane podczas działań mających na celu promocję zdrowia. Event zdrowotny w firmie Klienta miał potrwać łącznie 9 dni.

Badania profilaktyczne dla pracowników

Podczas zorganizowanych w firmie dni zdrowia pracownicy mieli możliwość skorzystania z badań profilaktycznych, takich jak:

  • badanie poziomu glukozy,
  • badanie poziomu cholesterolu całkowitego we krwi,
  • pomiar ciśnienia krwi,
  • badanie poziomu tlenku węgla (CO) w wydychanym powietrzu,
  • badanie spirometryczne,
  • badanie drożności tętnic kończyn dolnych (ABI).

Aktywności podczas dni zdrowia

Event zdrowotny, poza badaniami profilaktycznymi i materiałami edukacyjnymi, zawierał również różnego rodzaju aktywności, które nie tylko miały pomóc uczestnikom lepiej przyswoić wiedzę z zakresu zdrowia, ale także pomóc zintegrować zespół poprzez wspólną zabawę. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z alkogogli, pokazujących, jak bardzo zmienia się percepcja osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu i jak bardzo pogarsza się wtedy jej koncentracja, koordynacja ruchowa i czas reakcji. Prócz tego pojawiły się aktywności i animacje sportowe.

W czasie dni zdrowia nie zabrakło też aktywności dla najmłodszych — dzieci pracowników. Były to gry dydaktyczne z zakresu pierwszej pomocy i ewakuacji.

Zarządzanie zdrowiem w firmie

W ramach dni zdrowia opracowaliśmy również dla Klienta analizę zdrowotną na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Z analizy mógł on wywnioskować, z czym najczęściej zmagają się pracownicy i odpowiednio zaradzić przyszłym problemom zdrowotnym. Promocja zdrowia objęła także prezentację rekomendowanych działań, mających na celu poprawę zdrowia pracowników.

Odbyliśmy z Klientem także konsultacje w zakresie zarządzania zdrowiem w firmie, pokazując możliwości w zakresie dalszych działań i wskazując na aspekty, na których warto się skupić, biorąc pod uwagę nie tylko wyniki badań, ale i zagrożenia dla konkretnej grupy wiekowej.

SQDA promocja zdrowia i badania profilaktyczne w firmie
Zorganizuj badania profilaktyczne dla pracowników

Efekt — realna korzyść dla zdrowia pracowników

Pracownicy Klienta bardzo chętnie brali udział w zaplanowanych działaniach, dzięki czemu podniosła się u nich świadomość zdrowotna. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się badania profilaktyczne pracowników, ponieważ umożliwiało to kadrze zadbanie o swoje zdrowie, nie martwiąc się przy tym koniecznością opuszczenia dnia pracy, bądź kosztami badań. Poprawiła się także komunikacja w zespole, z uwagi na ciekawe, integrujące aktywności, w których brali udział pracownicy.

Dzięki badaniom udało się ponadto zidentyfikować bardzo wysokie ryzyko chorób układu krążenia u 10% załogi. To umożliwiło pracownikom zadbanie o swoje zdrowie i wdrożenie profilaktyki już w tej chwili, dając szansę na uniknięcie chorób w przyszłości.

W wyniku naszych działań udało się także wprowadzić w firmie kompleksowy program zarządzania zdrowiem pracowników, obejmujący między innymi prowadzenie regularnych badań w celu monitorowania ich stanu zdrowia i skupiający się na obniżeniu czynników ryzyka dla zdrowia. W firmie utworzono również stanowisko specjalisty ds. zdrowia, a zarządzanie zdrowiem pracowników wpisano do strategii firmy.

Coraz więcej firm, planując swoje działania wewnętrzne, zwraca uwagę na tematykę zdrowia pracowników. Często jest to element pozapłacowych benefitów, który nie tylko wpływa na zdrowie kadry, ale również jej efektywność i poziom zadowolenia z pracy. Zyskuje także wizerunek pracodawcy. Jeżeli chcesz wprowadzić podobne działania także w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie i podpowiemy, jak możesz realnie wpłynąć na zdrowie pracowników, oferując im eventy zdrowotne i badania profilaktyczne.

    Chcesz o coś zapytać?