Fundusze Unijne

Szkolenia bhp – co warto wiedzieć

Bhp to podstawa. Musi pamiętać o tym zarówno pracownik, jak i pracodawca. Szkolenia bhp informują pracowników o zagrożeniach i uczą, jak ich unikać. Stosując się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy znacznie maleje.

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Kodeks Pracy, art. 2373 §1

Co za tym idzie, każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska (zarówno przełożony, jak i podwładny), wykształcenia oraz stażu pracy, musi ukończyć szkolenie bhp. Również pracodawca musi odbyć szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

Kiedy należy odbyć szkolenie bhp?

  • Szkolenie wstępne – powinno być przeprowadzone w pierwszym dniu zatrudnienia, przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
  • Szkolenie okresowe – powinno wykonać się do dwunastu miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego. Wyjątek stanowią pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, którzy mają obowiązek przejścia szkolenia okresowego bhp w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Szkolenia bhp zarówno wstępne, jak i okresowe, powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik jest zobowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

W jakiej formie powinno odbyć się szkolenie bhp?

To, w jakiej formie powinniśmy odbyć szkolenie zależy od tego, jakie zajmujemy stanowisko.

  • Pracodawcy wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium.
  • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno-biurowi oraz pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp – szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

E-learningowe szkolenia bhp

Przed laty pracownicy mieli możliwość odbywania szkoleń bhp jedynie stacjonarnie. Obecnie można to zrobić również w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu). Jednak istnieje wyjątek: w takiej formie nie wolno zorganizować szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Natomiast u reszty grup pracowniczych dopuszcza się tę formę szkolenia.

    Chcesz o coś zapytać?