Fundusze Unijne

Szkolenia ppoż. dla firmy – jak wybrać odpowiednie?

W 2021 roku, zgodnie ze statystykami strażacy aż 106465 interweniowali z powodu pożarów. W wyniku pożarów 516 osób straciło życie a 2444 odniosły obrażenia. Wielu z tych niebezpiecznych zdarzeń prawdopodobnie można było uniknąć, skupiając się bardziej na ochronie przeciwpożarowej i na tym, co robić, by nie dopuścić do niebezpieczeństwa i jak się zachować podczas pożaru. Dbając o bezpieczeństwo pracowników warto postawić na odpowiednie szkolenia ppoż., które poruszą nie tylko kwestię zapobiegania pożarom, ale również zachowania się w przypadku ich wystąpienia.

Więcej niż zwykłe szkolenie bhp. Co może zawierać szkolenie z ochrony przeciwpożarowej?

Podstawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej są zwykle elementem szkolenia bhp. Często jednak jest to część teoretyczna, która stanowi jedynie ułamek czasu przeznaczonego na całe szkolenie. Taka forma szkolenia może nie być wystarczająca. Aby lepiej przygotować swoją firmę na zagrożenie i wyposażyć zespół w niezbędne umiejętności, dobrze jest jednak postawić na samodzielne, obszerniejsze szkolenie przeciwpożarowe pracowników, przeprowadzone przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnij pracownikom odpowiednie szkolenie – różne tematy szkoleń ppoż. w zakładzie pracy

W oparciu o doświadczenie na temat tego, z czym najczęściej zmagają się nasi klienci, przygotowaliśmy różne warianty naszych kursów. Znajdują się w nich m.in:

Jednak to, jaka będzie ostateczna forma szkolenia zależy wyłącznie od firmy, dla której ma być ono zorganizowane.

Zamierzając zorganizować szkolenie ppoż. dla pracowników, najlepiej jest na początku zastanowić się, jaki zakres szkolenia oraz które z ćwiczeń byłyby szczególnie przydatne dla zespołu, także dla danego stanowiska pracy. Nasza oferta szkoleń ppoż. pozwala na to, by dopasować ćwiczenia praktyczne do zagrożeń, z jakimi mogliby mieć do czynienia pracownicy zakładu pracy.

Każdy z pakietów zawiera część teoretyczną. Dodatkowo w każdym z nich trenerzy zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i planami ewakuacji obowiązującymi w firmie klienta.

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów

Zgodnie z Kodeksem pracy, to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. On także musi wskazać osoby wyznaczone do zwalczania pożarów w zakładzie pracy i ewakuacji pracowników. Ponieważ na tych osobach spoczywa ogromna odpowiedzialność, zwłaszcza w momencie wystąpienia zagrożenia, powinny być jak najlepiej przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. Szkolenie skierowane do takich pracowników zawiera nie tylko obszerną część teoretyczną, np. zasady ochrony ppoż., ewakuacji, zakres zadań i obowiązków pracowników i osób kierujących pracownikami oraz członków zespołu ratowniczo-gaśniczego, ale również mnóstwo ćwiczeń praktycznych m.in. z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dotyczących bezpiecznej ewakuacji.

Więcej na temat tego, jak taki kurs może wyglądać i co jest częścią szkolenia dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów przeczytasz w naszym artykule pt. „Case study: Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników — szkolenie ppoż.”

Jaki jest koszt szkolenia przeciwpożarowego?

Koszt szkolenia ppoż. uzależniony jest od kilku elementów i wpływa na niego m.in.:

  • zakres i program szkolenia,
  • ćwiczenia praktyczne jakie chcemy zapewnić swojemu zespołowi,
  • czas trwania szkolenia,
  • liczba grup pracowników, które mają zostać przeszkolone.

W zależności od tego, na jaki pakiet zdecyduje się firma, podczas szkolenia będzie obecny jeden lub dwóch trenerów. Na końcowy koszt szkolenia przeciwpożarowego składają się także takie kwestie, jak zapewnienie sprzętu do ćwiczeń, materiałów dodatkowych dla pracowników i wybór miejsca, w którym chcemy organizować szkolenie ppoż. Kursy z zakresu ppoż. przeprowadzane są zarówno w siedzibie firmy decydującej się na szkolenie, jak i poza siedzibą firmy.

SQDA szkolenia ppoż. w firmie
Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dostosowane do potrzeb firmy

Kto powinien przeprowadzić szkolenie ppoż. w Twojej firmie?

Jako SQD Alliance zawsze dbamy o to, by szkolenia prowadziły osoby, które problem znają nie tylko teoretycznie, ale cały czas są osobami aktywnymi w zawodzie. Do szkoleń przeciwpożarowych zatrudniamy wobec tego wykwalifikowanego inspektora ochrony ppoż. lub strażaka.

Czy koniecznie trzeba szkolić przy udziale inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub strażaków?

Celem szkoleń ppoż. jest jak najlepsze przygotowanie ich uczestników na to, by poradzić sobie w obliczu zagrożenia. Powinna zrobić to osoba, która ma na ten temat nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również doświadczenie praktyczne dotyczące zapobiegania pożarom i postępowania podczas pożaru. Wiedząc to, zadbaliśmy, by nasze szkolenia ppoż przeprowadzane były przez osoby z doświadczeniem – inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub strażaka.

Inspektor ochrony ppoż., podobnie jak strażak, na co dzień styka się z zagadnieniami związanymi z prawnymi aspektami i przepisami przeciwpożarowymi, a także zagrożeniami pożarowymi. Są to także osoby, które potrafią nawiązać doskonały kontakt ze słuchaczami i w przystępny sposób zapoznać uczestników szkoleń przeciwpożarowych z zasadami postępowania w obliczu zagrożenia. Przytaczają także realne sytuacje, z którymi spotkali się podczas pełnienia swoich obowiązków, zwracając słuchaczom uwagę na nieoczywiste aspekty ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia praktyczne podczas kursu ppoż. i zasady gaszenia pożarów

Zakres szkolenia podstawowego to głównie teoria. Sprawdzi się ona jako szkolenie aktualizujące. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom dobrze jest jednak postawić na ćwiczenia praktyczne, najlepiej dostosowane do zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danym miejscu pracy. Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. może zawierać ćwiczenia w zakresie zwalczania pożarów przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu ppoż., ewakuacji czy też pierwszej pomocy.

Gaszenie pożarów – ćwiczenia z wykorzystaniem środków gaśniczych

Przeprowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dobrze jest zaplanować tak, aby zawierały ćwiczenia z wykorzystaniem środków gaśniczych, które są dostępne w zakładzie pracy. Podczas praktycznego szkolenia ppoż., trener przedstawi uczestnikom rodzaje gaśnic znajdujących się w firmie oraz innych środków gaśniczych, a także opowie o tym, do jakich rodzajów pożarów się nadają. Następnie uczestnicy biorą udział w części praktycznej.

Standardowa część praktyczna na szkoleniu obejmuje ćwiczenia z użyciem gaśnic ABC, kuwety do cieczy palnych i koca gaśniczego. Rozbudowany pakiet szkolenia może zawierać także gaszenie płonącego oleju wodą, wybuch pojemnika z gazem (dezodorant), ewakuacja z pomieszczeń zadymionych, ćwiczenia z wykorzystaniem trenażerem ognia i inne.

Ewakuacja i zachowanie się podczas pożaru

Oprócz ćwiczeń w zakresie gaszenia pożarów, szkolenie przeciwpożarowe może zawierać także przeprowadzenie ewakuacji w miejscu pracy. W zakres tej części wejść może nie tylko przeprowadzenie uczestników po drogach ewakuacyjnych w firmie, ale również próbna ewakuacja całego zakładu z protokołem ewakuacyjnym.  Próbna ewakuacja może być również przeprowadzona w niewiedzy przed pracownikami, z efektem sygnałów dźwiękowych i zadymienia.

Nasze ćwiczenia z ewakuacji oddają rzeczywiste warunki, z jakimi do czynienia mogą mieć pracownicy w chwili wystąpienia zagrożenia. W ofercie znajdują się ćwiczenia praktyczne z zasad poruszania się i ewakuacji w przestrzeniach zadymionych, w tym symulacja przestrzeni zadymionych i ewakuacja poszkodowanych pozorantów lub manekinów naturalnej wielkości i wagi.

Pierwsza pomoc w przypadku osób poszkodowanych w pożarze

Podczas części praktycznej szkolenia proponujemy również kurs pierwszej pomocy. Zawiera on moduły dotyczące pomocy osobom, które zostały poszkodowane w pożarze. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się np. jak radzić sobie z poparzeniami, od lekkich, po ciężkie przypadki, wymagające interwencji medycznej. Szkolenie w tym zakresie prowadzi dla uczestników wykwalifikowany, doświadczony ratownik medyczny.

Profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe przydadzą się w każdej firmie. To temat szczególnie ważny w zakładzie pracy, w którym występuje zwiększone zagrożenie pożarem. Do obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy bowiem zapobieganie pożarom i zapewnienie pracownikom ochrony. Jeżeli potrzebujesz szkolenia ppoż. dostosowanego do specyfiki zakładu pracy, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci najczęściej wybierane szkolenia przez naszych klientów, a jeśli będzie taka potrzeba dopasujemy dla Ciebie optymalne rozwiązania oraz terminy szkoleń ppoż. w Twojej firmie.

    Chcesz o coś zapytać?