Fundusze Unijne

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp

Zapraszamy na szkolenie otwarte Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby” dedykowane branży automotive.

Data:
16-19.03.2015 r.

Miejsce:
Wisła

Program:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp, w tym budowanie swojego autorytetu.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) – prawidłowe postępowanie powypadkowe, w tym nowoczesne metody prowadzenia postępowania powypadkowego.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – ćwiczenia praktyczne.
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej, ewakuacja, zjawisko paniki i reakcja tłumu podczas ogłoszonej ewakuacji.
 • Problemy ochrony środowiska naturalnego, aktualne obowiązki.

Koszt uczestnictwa:

2490,00 PLN/os.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Kontakt i zgłoszenia:
Dział Handlowy
Osoba kontaktowa: Magdalena Puchałka
tel.: +48 32 32 63 008
e-mail: magdalena.puchalka@teamprevent.com

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?