Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny)

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny)

ID E1000

Szkolenie realizowane na platformie e-learningowej

Szkolenie w języku polskim, angielskim i ukraińskim

Opis szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Instruktaż ogólny musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Co ważne, instruktaż ogólny musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do nowozatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Zawartość

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wypadki przy pracy
  • Zagrożenia występujące w procesach pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo kartę szkolenia wstępnego, zgodną z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, obsługę i pomoc techniczną, wydanie karty szkolenia wstępnego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie dostępne jest w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim

Aspekty techniczne

  • Kurs realizowany jest na platformie e-learningowej SQDA.
  • Pracownicy logują się na platformie e-learningowej korzystając z indywidualnie nadanego loginu oraz hasła, które przesyłane są drogą mailową. Po zalogowaniu kursant może natychmiast przystąpić do szkolenia.
  • Po odbyciu szkolenia oraz zaliczeniu testu końcowego, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.