Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny)

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny)

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny)

ID E1000

Czas trwania: -

Opis szkolenia

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Co ważne, instruktaż ogólny musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zawartość

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wypadki przy pracy
  • Zagrożenia występujące w procesach pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo kartę szkolenia wstępnego, zgodną z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, obsługę i pomoc techniczną, wydanie karty szkolenia wstępnego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie dostępne jest w języku polskim oraz angielskim.